Av de drygt 17 000 svenska projekt som fått offentliga medel från EU och nationellt de senaste åren hör över 2 600 hemma i turistsektorn. Det framgår av en rapport från Mittuniversitet. I Jämtland och Härjedalen, som rapporten har fokuserat på, är en fjärdedel av alla projekt inriktade på turism. Rapportens intervjuer visar att de aktörer som fått offentliga medel ser ett stort värde i möjligheten att söka medel, men att processen ses som krånglig.