Trots insatser för att öka jämställdheten inom skogsindustrin har jämställdheten mellan kvinnor och män bara blivit marginellt bättre på tio år. Det visar en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet. Forskarna bakom rapporten ser att lika många kvinnor som män är chefer på låg- och mellannivå, men konstaterar också att tre av fem kvinnor i chefsposition har upplevt könsdiskriminering eller kränkningar.