Öringen i södra Sverige drabbas hårt av ett varmare klimat. En studie vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att öringbestånden i de södra delarna av landet har minskat de senaste 30 åren, på vissa håll är minskningen dramatisk. I de kallare norra delarna av landet har bestånden i stället ökat.