Ökade problem med skadeinsekter är en farhåga när klimatet blir varmare. Men en ny studie visar att det är svårt att förutsäga framtida insektsskador. En internationell forskargrupp har studerat 30 av världens mest bekymmersamma skadeinsekter. Bland annat granbarkborrens skador ökar i ett varmare klimat. Men för mer än hälften av arterna ser forskarna att skadorna både ökar och minskar, beroende på vilken del av artens utbredningsområde man tittade på.