En ny studie som har tittat på näringsämnenas kretslopp visar hur beroende arter på land och i havet är av varandra. Forskarna har tittat på en av Europas största kolonier av hussvalor på Stora Karlsö utanför Gotland och konstaterar att de näringsämnen som finns i sjöfåglarnas spillning – som i sin tur kommer från fisken de äter – är spårbar ända till hussvalorna.