Att vandra i skogen är inte bara en naturupplevelse, det är också en doftsensation. Men en ändrad doft från träden kan vara ett tecken på att skogen är klimatstressad. Detta är resultat som forskare vid Lunds universitet tar med sig in i ett nytt projekt som ska utvärdera konsekvenserna av ett förändrat skogsbruk.