En tredjedel av lunchportionen på äldreboenden blir matsvinn.

”Vi tror att ett breddat fokus – från att mäta i syfte att minska matsvinnet för miljöns och ekonomins skull, till att även mäta för att följa upp att de äldre äter tillräckligt – kan göra att fler omsorgsverksamheter ser vinster med matsvinnsarbetet. Det kan bli en del i det viktiga arbetet med att förebygga undernäring”, säger Emelie Eriksson Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg i ett pressmeddelande.