En ny rapport från Naturvårdsverket visar att det redan i dag går att minska klimatutsläppen från betongen med upp till 30 procent. Men för att producera helt klimatneutral betong finns det fortfarande hinder som behöver övervinnas.