Olycksrisken för elsparkcyklar är större med sparkcyklar för privat bruk än med hyrvarianter som finns på stan. Det beror bland annat på att de privata sparkcyklarna är mindre och har sämre bromsprestanda. Privatpersoner vill ofta ha ett lätt, smidigt och prisvärt fordon som går att fälla ihop, medan hyrfordonen har större hjul och bättre styr- och bromsförmåga. Det framgår av en ny studie vid Chalmers, där bromsförmåga och andra egenskaper hos olika sparkcyklar har jämförts.