Vätgas lyfts ibland fram som ett framtida alternativ till batteridrivna fordon, men skulle också kunna användas inom energikrävande processindustri. Det menar forskarna bakom ett forskningsprojekt på KTH, Push, som ska ta ett samlat nationellt grepp om vätgas som energibärare. Projektet finansieras med 50 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning.