Omkring hälften av världens utsläpp av den kraftiga växthusgasen metan kommer från vattendrag och andra sötvattensystem. Tidigare har forskningen trott att det främst är från vattendrag i tropiskt – och varmt – klimat, men ny forskning visar att utsläppen också är stora i barrskogsregioner och på tundran.