Den arktiska våren har länge kommit tidigare och tidigare, men nu ser forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet att tidpunkten för våren på den högarktiska delen av Grönland snarare skiljer sig mycket från år till år. Det kan få stora konsekvenser för arterna som lever där, som får svårt att anpassa sig till det förändrade klimatet.