Utsläppen av växthusgaser relaterat till BNP varierar stort mellan regioner. Den är högst på Gotland och lägst i Stockholm. Mellan 2018 och 2019 minskade utsläppsintensiteten i de flesta län men ökade i Södermanlands län, rapporterar SCB.