Det finns stora områden med höga naturvärden i Sveriges fjällnära skogar. Det visar en ny inventering genomförd av Naturvårdsverket tillsammans med berörda länsstyrelser.