En ny metod för att säkert och enkelt mäta fukthalten i träflis har tagits fram av forskare vid Högskolan i Gävle och företaget Radarbolaget. Genom att säkerställa att träfliset har rätt fukthalt får man en högre verkningsgrad vid förbränningen och därmed också minskade utsläpp av växthusgaser.