Sverige har på sikt potential att producera så mycket vätgas att vi kan exportera och på så sätt bidra till den globala övergången till förnybar energi. Det visar en rapport som har utförts av bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet. De främsta utmaningarna är enligt ett pressmeddelande från forskningsinstitutet brist på infrastruktur för transmission och distribution av vätgas, till exempel via gasledningar, samt otillräcklig elförsörjning på vissa platser.