Vildsvinen står fortsatt för de flesta viltskadorna på jordbruksgrödor, men skador orsakade av gäss blir allt vanligare. Ungefär hälften av bortfallet av spannmålsgrödor beror på vildsvin, enligt statistik från Jordbruksverket. Totalt förstördes närmare 50 000 ton spannmål av vildsvin. Det är en minskning med 44 procent jämfört med 2020, men en ökning med 12 procent sedan 2014. Gässens skador på spannmål har ökat med 54 procent jämfört med 2020.