Under en forskningsexpedition i Östersjön hittade forskare från Linnéuniversitetet och Stockholms universitet ett område med ett omfattande läckage av den kraftfulla växthusgasen metan. Området ligger i Landsortsdjupet, sydost om Nynäshamn. Forskarna blev överraskade av upptäckten, enligt ett pressmeddelande.