De svenska trädgårdarna kan spela en viktig roll i klimatarbetet, enligt en ny rapport från Riksförbundet svensk trädgård. Genom att odla på ett klimatsmart sätt, kan trädgårdsägare både bidra till biologisk mångfald och till kolinlagring, skriver rapportens författare. Det skulle till exempel göra stor skillnad om fler planterade stora träd och buskar. I dag har 40 procent av landets trädgårdar inga stora träd, och även buskarna är relativt ovanliga.