Nu finns ett metodstöd framtaget för klimatanpassning av statlig egendom. Stödet riktar sig till myndigheter som arbetar med klimatanpassning av sina fastighetsbestånd, rapporterar Naturvårdsverket.