I två nya karttjänster har träden i 200 svenska tätorter kartlagts. I den ena tjänsten går det nu att se var träden i städerna finns och hur stora de är, i den andra framgår hur stor del av olika stadsdelar som täcks av träd. Det är Boverket som står bakom kartläggningen, som är tänkt att fungera som ett stöd i stadsplanering.