I städer förstärks effekten av värmeböljor, det skapas så kallade värmeöar – något som gör städerna mer sårbara för effekterna av extremväder. Om elnäten ska klara av både att kyla oss vid extrem värme och producera värme vid köldknäppar så krävs stora investeringar. Det framgår av en ny studie i Nature Energy, publicerad av forskare vid Lunds universitet.