Siljansfors försökspark i närheten av Mora har mätt snödjupet sedan första Vasaloppet kördes 1922. Det genomsnittliga snödjupet den 1 mars har minskat från 43 cm till 38 cm under dessa år. Försöksparken är en del av Sveriges lantbruksuniversitet, och används för skoglig fältforskning.