I varje kommun finns livsmedelsbutiker, industrier och andra anläggningar som avger stora mängder restvärme som idag försvinner rakt upp i luften. Nu ska en del av denna oanvända värme forslas ut i fjärrvärmenäten och värma våra hus i stället. I en ny stadsdel i Lund har taxan kapats med en fjärdedel. Spillet är så stort att hela Europa hade kunnat värmas med den om den tagits tillvara. Det menar forskare vid Lunds universitet som utvärderat den nya fjärrvärmen.