Årets totalskörd av spannmål beräknas till 6,1 miljoner ton. Den är 15 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, och 88 procent större än förra året, då det var missväxt på grund av torkan och värmen. Torrt väder har dock minskat skördeutfallet på en del håll även i år, rapporterar SCB.