Solkartor är inget nytt fenomen i sig, men fram till i dag har de saknat den information om solceller som vanliga konsumenter behöver. Nu har bland annat forskare vid KTH förädlat konceptet med solkartor så att de familjer som vill investera i solceller får det lättare att fatta välgrundade beslut.