Arjen Stroeven, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet, leder en forskargrupp som under december till februari ingår i expeditionen DML 2023/24 till Antarktis. Uppdraget är att kartlägga när och hur ofta inlandsisen växer till och sjunker ihop i samspel med klimatförändringar.

– Genom att samla in prover från berggrunden och flyttblock från bergstoppar som tornar upp sig över inlandsisens yta kan vi med ”historiska” data ge mer tillförlitliga svar om Antarktis och vår egen framtid, säger Arjen Stroeven.