Ett varmare klimat är sannolikt den främsta orsaken till att svenska snokar har blivit större på både bredden och längden, då de gynnas av längre och varmare somrar. Det visar en studie som letts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Samtidigt har vintern blivit tuffare för snokarna, som fått svårare att överleva. Det tror man beror på tunnare snötäcken, också på grund av varmare temperaturer.