Nya data från en tidigare outforskad del av Thwaites-glaciären visar att även om avsmältningen under glaciären är långsammare än vad man tidigare har antagit, så är avsmältningen i sprickor och raviner betydligt större. Fynden är mycket betydelsefulla för att förstå glaciärens bidrag till en framtida havsnivåhöjning, skriver Göteborgs universitet.