Ett genomskinligt trämaterial som själv kan reglera in- och utsläpp av värme har utvecklats av forskare vid KTH:s forskningscentrum Wallenberg Wood Science Center.  Träet har isolerande egenskaper som kan förhindra värmeförluster under vintern och när temperaturen stiger utomhus kan träet i stället släppa ut värme.