De små, familjeägda skogsbrukens betydelse för koldioxidlagring ska inte underskattas. Det menar forskare vid Yale School of Forestry and Environmental Studies. I USA står de små skogsbruken för 38 procent av landets skogar. I ett nytt projekt ska dessa skogsägare få hjälp att sköta skogen så att så mycket koldioxid som möjligt lagras.