Naturvårdsverket har fått ett nytt regeringsuppdrag om varg. Justeringar har även gjorts i ett pågående regeringsuppdrag som rör vargens referensvärde, rapporterar Naturvårdsverket.