Det mest ekonomiska sättet att öka andelen skog som används som kolsänkor är att skydda mer skog och samtidigt kompensera skogsägarna för deras ekonomiska förlust. Det framgår av en avhandling vid Luleå tekniska universitet, där även subventioner och skatter värderas.