Växter släpper ut kemiska föreningar som påverkar moln och via dem klimatet på vår jord. Den här kedjan av händelser undersöker forskare vid Stockholms universitet i ett projekt som omfattar fältförsök i svensk barrskog och tropisk regnskog såväl som teoriutveckling, med målet att förbättra våra klimatmodeller.