Europeiska revisionsrätten, European Court of Auditors, riktar skarp kritik mot EU:s satsningar på biologisk mångfald och arbetet för att skydda pollinatörer. De åtgärder som har tagits för att skydda fjärilar och bin och förhindra minskningen av dem har i stor utsträckning varit ineffektiva, slår revisionen fast.