I ett projekt i peruanska Amazonas har ursprungsbefolkningar fått tillgång till satellitdata och smartphones med specialutvecklade appar. Med hjälp av den nya tekniken blev det enklare för dem att övervaka hotade områden och rapportera överträdelser – på ett år minskade den illegala avverkningen med en tredjedel, rapporterar BBC.