Antalet häckningar av kungsörn i Sverige förra året var det lägsta sedan 2018. Troliga orsaker är väder och tillgången till föda. Naturhistoriska riksmuseet konstaterar 166 lyckade häckningar under 2023, med 191 ungar som resultat. Antalet inventerade revir är drygt 800, varav tre delas med Norge.