I ett samarbete mellan Umeå universitet, Energimyndigheten och Nordkalk ska koldioxidutsläppen från svensk kalkbränning minska med 46 procent, motsvarande 71 000 ton koldioxid. Redan i dag har utsläppen minskat med drygt 36 000 ton. Det gör man bland annat genom att använda förnybar energi i kalkugnarna.