Totalstopp för nätfiske på flera håll i Östersjön – det är ett av förslagen på nödåtgärder för att skydda den hotade Östersjötumlaren. I en så kallad Emergency Request ger havsforskningsinstitutet ICES vetenskapliga rekommendationer för hur tumlaren ska räddas.