Bland fåglarna på våra strandängar går det bra för gäss, måsar, trutar och tärnor. Vadare och änder går det sämre för, liksom för den sydliga gulärlan. Det konstateras i en ny rapport om läget för fåglar på havsstrandängar i södra Sverige. Bakom rapporten står länsstyrelserna i södra Sverige. Flera åtgärder har genomförts för att förbättra situationen för vadarna och rapporten tar också upp vilken effekt dessa har haft.