I länder som subventionerar konsumtionen av fossila bränslen, både för industri och privatpersoner – är koldioxidskatter meningslösa att införa. Det handlar ofta om utvecklingsländer. I en ny studie, där forskare vid Luleå tekniska universitet och Göteborgs universitet tittar på fem utvecklingsländer, konstateras att människor är mer positiva till ett avskaffande av subventioner när de vet vad pengarna ska användas till. Attityderna till att avskaffa subventioner skiljer sig inte heller från attityderna till koldioxidskatter. För de studerade, fattiga, länderna finns goda skäl att avskaffa subventioneringen, både ekonomiska och miljömässiga.