Naturvårdsverket har gett SLU i uppdrag att analysera förslag på styrmedel för att uppmuntra till olika åtgärder för att öka skogens roll som kolsänka. Nu finns resultatet, rapporterar Naturvårdsverket.