En större efterfrågan på återvunnen plast och en tydlig svensk plaststrategi. Det är två förslag i en rapport från IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, om hur plastanvändningen kan bli mer cirkulär.