Kommunernas arbete med hållbar konsumtion har kartlagts i en ny rapport. Stockholm Environment Institute har gjort en enkätstudie, som bland annat tar upp avfallshantering, kultur- och friluftsliv samt matsvinn.