Hur avverkar en skogsägare som vill gynna biologisk mångfald och undvika kalhyggen – och samtidigt få så hög avkastning som möjligt? Det är ämnet för en ny avhandling vid Linnéuniversitetet. I avhandlingen presenteras nya modeller för trädens tillväxt, som skiljer sig från gängse modeller genom att de också tar hänsyn till avstånd mellan träden. Modellerna visar vid vilken diameter ett träd är avverkningsmoget, beroende på hur tät den omgivande skogen är.