Vid krig eller annan allvarlig kris kan ransoneringslagen komma att tillämpas. Men livsmedelssektorn såg annorlunda ut när lagen kom till. I en rapport från Livsmedelsverket och Jordbruksverket föreslår myndigheterna hur prioritering och fördelning skulle kunna ske i dag om ransoneringslagen behöver tillämpas. Bland annat handlar det om att det som kallas insatsvaror, som behövs i matproduktionen, ska fördelas till producenter så tidigt som möjligt i produktionskedjan.