Materialval, färg, tillsatser och hur produkterna kan demonteras påverkar hur återvinningsbara plastföremål och förpackningar är. IVL Svenska miljöinstitutet har i en rapport formulerat sju åtgärder i designstadiet som kan öka återvinningen.