Vargstammen i Skandinavien har sin grund i bara tre invandrade vargar. Dessa tre individer visade sig dessutom vara släkt med varandra. Det visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Forskarna kunde också se att efter fem generationers inavel gick mellan 10 och 25 procent av den genetiska variationen förlorad.