Gässen blir allt fler i Sverige, något som påverkar många lantbrukare. Nu har det internationella handlingsprogrammet AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement), sammanställt vilka förvaltningsåtgärder som används i en rad europeiska länder längs fåglarnas flyttvägar. Där framgår bland annat att Sverige, Tyskland och Storbritannien använder samtliga åtgärder som listas, exempelvis avledningsåkrar, kompensation och jakt.