Återplanterade ålgräsängar får snabbt lika stor biologisk mångfald som en gammal ålgräsäng, visar en ny studie vid Göteborgs universitet. ”Efter den första växtsäsongen på tre månader hade uppemot 80 procent av de ryggradslösa djuren återvänt till den nyplanterade ålgräsängen”, säger Eduardo Infantes, Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.